Våra glas

Vi säljer glas från de stora glastillverkarna Essilor och Zeiss. De återfinns på Forbes lista över de mest innovativa företagen i världen och är oftast först med nya lösningar och produkter.

Finns det olika glas?

Precis som med all optik så finns det olika kvalitet. Med en gammal mobilkamera kan du ta en bild och se vad det föreställer, men om du jämför det med dagens kvalitet på mobilbilder så ser du att bilden är en helt annan. Precis så är det med glasögonglas. Vissa håller hög optiskt kvalitet och andra lite lägre. Därför skiljer sig priserna åt på glas.

Ny teknik

I takt med att tekniken förfinas så blir allt fler medvetna om att vi som individer skiljer oss åt. En sak vi har gemensamt är att vi sitter allt mer framför skärmar av olika slag. Smartphones, Tablets etc.

Detta ställer helt nya krav på vår syn. Många känner säkert igen sig i trötta, lite röda och irriterande ögon i slutet av arbetsdagen. Genom en ny teknik som mäter allt från ögats vridpunkt till vilket öga som är dominant och vilket avstånd just du gillar att läsa på, kan man skräddarsy glasen så att det blir optimala för just dig.

Progressiva glas

Många har uppfattningen om att progressiva glas är svåra att vänja sig vid och har hört en del i bekantskapskretsen klaga över gungeffekter och smalt seende. Med den nya tekniken så eliminerar man mycket av den fel optik som skapar detta och du får ett glas efter dina egna förutsättningar.

Att gå med ett ”standardglas” kan skapa en mängd olika besvär som huvudvärk och nackproblem för att du tvingas in i ett beteendemönster som inte passar dig.

Hur görs mätningarna?

Hultins optik mätning Karina 350x

Först görs en noggrann undersökning av dina glasögonstyrkor. Därefter sätts en kamera fast på glasögonbågen och man mäter exakt hur du vrider på huvudet och ögonen i olika blickriktningar. På så sätt scannas ditt synbeteende och man får exakta värden på hur du ser genom ditt glas. Varje punkt i glaset slipas sedan efter dina värden. Detta gör att du får ett så naturligt seende som möjligt på alla avstånd.

Om du vill beställa glasögon eller solglasögon i vår webbutik så har vi även möjlighet att hjälpa dig med enkelslipade glas. Ta gärna kontakt med oss innan du gör din beställning, info@hultinsoptik.se alt. 08-642 23 22.