Terminalglasögon

I dagens samhälle sitter vi mer och mer framför våra datorer. Fel terminalglasögon kan göra att vi får problem med huvudvärk, röda och trötta ögon. Många får även problem med nacken då man tvingas titta i fel del av glasögonen. Ett par rätt anpassade terminalglasögon kan göra att du får ett mer avslappnat seende och orkar koncentrera dig längre.

Olika arbetsglas

Det finns fyra olika versioner:

  • Arbetsplatsglas ”Nära”: I den här utformningen är avståndet som användaren måste kunna se klart och tydligt på fastställt till två meter. Den här versionen är perfekt för människor som arbetar framför datorn eller läser mycket.
  • Arbetsplatsglas ”Rum”: Det maximala avståndet för de här glasögonen är fastställt till fyra meter, så att användaren kan se på läs avstånd upp till mellanavstånd. Glaset är avsedd för människor som till exempel arbetar mycket med kunder och samtidigt arbetar framför en skärm.
  • Arbetsplatsglas ”Bok”: Glaset fokuserar på läsområdet med ett maximalt synavstånd på 1 meter. Jämfört med traditionella läsglasögon, som vanligtvis är utformade för ett fast och individuellt läsavstånd, erbjuder ”Bok” ett väsentligt större skärpedjup för en mer avslappnad läsning.
  • Arbetsplatsglas ”Individuellt”: Denna version skräddarsys efter glasögonbärarens unika behov. Det optimala maximala synavståndet i rummet fastställs med stor precision för glasögonbäraren.

Terminalglasögon vad gäller?

Om arbetstagaren sitter mer än en timme/dag framför skärm har denna rätt till att undersöka sina ögon och se om behovet för terminalglasögon finns. Enligt AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm och enligt AFS 1998:1 Belastningsergonomi.